GDPR LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL KFT

 1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Személyes adatait általában közvetlenül Öntől gyűjtjük, hogy Ön ellenőrizhesse a nekünk átadott információk típusát.

 

Fiókja létrehozásához a www.tortadíszek.hu webhelyen a következő adatokat küldi el nekünk: Név, vezetéknév, cím, kézbesítési cím, irányítószám, személyi számkód, telefonszám és e-mail cím.

 

A www.lumea.hu weboldalnak nem célja, hogy információkat gyűjtsön a 18 év alatti gyermekektől a webhelyen keresztül. A kiskorúak webhelyünkhöz való hozzáférése és ennek böngészése a törvényes gyám alapértelmezett beleegyezését vonja maga után, továbbá, ha felfedezzük, hogy egy kiskorú a törvényes képviselő jóváhagyása nélkül használta az oldalunkat, akkor annak összes személyes adatát töröljük.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

 

Az (UE) 2016/679-es törvénynek az egyének személyes adataink feldolgozására vonatkozóan történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet (az adatvédelemről szóló általános rendelet) követelményeinek megfelelően, a 2018. december 28. az egyének védelméről a személyes adatok illetékes hatóságok általi, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása, büntetőeljárás alá vonása és az ellene folytatott küzdelem, illetve büntetések végrehajtása, oktatási és biztonsági intézkedések, valamint ezen adatok mozgása a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban szóló 506/2004. számú törvény miatt a Lumea Basmelor International KFT köteles biztonságos körülmények között és csak a meghatározott célok érdekében kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön velünk közöl.

 

Személyes adatainak (e-mailcím, felhasználónév, jelszó, megerősítő jelszó, név és vezetéknév, szállítási cím, irányítószám, személyi számkód, telefonszám) a Lumea Basmelor International KFT általi gyűjtésének és feldolgozásának céljai a következők:

 

 1. Ajánlatok, promóciók, reklám- és marketingüzenetek küldése e-mailben a Lumea Basmelor International KFT által végzett tevékenységgel, termékeivel kapcsolatban, a Lumea Basmelor International KFT által szervezett kampányok és versenyek kapcsán, abban az esetben, ha bejelölte az "Iratkozzon fel a hírlevélre" négyzetet (ha fiókot hozott létre a www.tortadiszek.hu weboldalon), egyéb kötelezettségek és fizetések nélkül a Lumea Basmelor International KFT részéről az Ön személyének;
 2. belső statisztikák készítése különféle egyébb kötelezettségek és fizetések nélkül a Lumea Basmelor International KFT részéről az Ön szeméyének;
 3. versenyek és reklámkampányok szervezése díjakkal;
 4. postai kiskereskedelem (ideértve az e-kereskedelmet is), az ügyfeleknek megrendelt termékek szállítását, a számlák kiállítását és közlését;
 5. csomagküldő kiskereskedelem (ideértve az e-kereskedelmet is), ideértve a megrendelés visszaigazolását, a megrendelt termékek szállítását az ügyfeleknek, a számlák kiállítását és közlését, a számlák és a fizetések nyilvántartásba vételét, valamint a megrendeléssel, szállítással és fizetéssel kapcsolatos kérdések tisztázását.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA. IDŐTARTAM.

 

 

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az szükséges az Ön által kért termékek biztosításához és az Ön által kért tranzakciók végrehajtásához, vagy más lényeges célokra, például a jogi kötelezettségek teljesítésére, a viták megoldására és a megállapodásaink végrehajtására.

 

Egy személy adatait általában a www.lumea.hu weboldalon történő utolsó aktivitását követően 10 évvel törölhetik, kivéve, ha az Üzemeltető törvény szerint köteles személyes adatokat hosszabb ideig feldolgozni (például számviteli vagy adózási előírások).

 

Mivel ezek az igények a különböző adattípusoktól függően változhatnak a különböző termékek esetében, a tényleges megőrzési időszakok jelentősen eltérhetnek. A megőrzési idő meghatározásához használt kritériumok a következők:

 

-a termék teljesítményének fenntartása és javítása, rendszereink biztonságának megőrzése, valamint a megfelelő üzleti és pénzügyi nyilvántartások vezetése az alkalmazandó törvényekkel összhangban;

-az az időtartam, amelyre beleegyezését adta, vagy amíg a jelen házirendben előírt egyik módon kifejezi szándékát a továbbított személyes adatok megőrzésére;

-az a helyzet, amelyben egy törvény előírja a személyes adatok megőrzésének kötelezettségét a nyomozás szempontjából releváns adatok vagy vitás esetekben megőrzendő adatok fenntartása érdekében

 

 1. HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁT

 

 

A Lumea Basmelor International KFT biztosítja a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az adatok biztonságos gyűjtéséhez, feldolgozásához és tárolásához, ideértve az illetéktelen hozzáférést, az adatok jogosulatlan felhasználását vagy az adatok megsemmisítését, elvesztését vagy megváltoztatását is. Ebben az értelemben fizikai, elektronikus és vezetési biztonsági intézkedéseink vannak az általunk gyűjtött és feldolgozott információk védelme és biztonsága érdekében.

 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonsága mellett, és mindent megteszünk annek érdekében, hogy ezek biztonságban maradjanak.

 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak biztosítására (ideértve a velük kötött szerződéseket is), hogy megbízható partnereink megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket is hajtsanak végre a velük megosztott adatok feldolgozása érdekében.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

 

 

Adatait a Lumea Basmelor International KFT a fent említett célok érdekében tárolja az Ön, és harmadik félnek nem adja ki, kivéve:

 

- az a futárcég számára, amely biztosítja az Ön által megrendelt termékek házhozszállítását, így a Lumea Basmelor International KFT nevében és megbízásából feldolgozza az Ön személyes adatait a (EU) 2016/679-es törvény és 363/2018-as rendelet szerint.

 

- fizetési / banki szolgáltatók;

 

- marketing / telemarketing szolgáltatók;

 

- piackutatási szolgáltatók;

 

- biztosító társaságok;

 

- informatikai szolgáltatók;

 

 1. AZ ÖN JOGAI

 

 

A Lumea Basmelor International KFT garantálja mindazok személyes adatainak bizalmas kezelését, akik kitöltik a fent említett űrlapot. Az (EU) 2016/679 rendelet értelmében Ön a következő jogokat élvezi:

 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog, a rendelet 13. és 14. cikke - arra a kötelezettségre vonatkozik, hogy helyes információt szolgáltasson az adatok feldolgozásáról, az adatok személyes jellegű felhasználásának módjáról.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, a rendelet 15. cikke - azt fejti ki, hogy Önnek joga van tőlünk megerősítést szerezni arról, hogy a személyes adatait feldolgozzuk, vagy sem, és ha igen, akkor hozzáférést és információkat kínálunk Önnek ezen adatok felhasználásáról.

A személyes adatok helyesbítésének joga a rendelet 16. cikke - a pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére utal.

A személyes adatok törlésének joga ("elfelejtés joga"), a rendelet 17. cikke - azt fejti ki, hogy joga van indokolatlan késedelem nélkül törölni az összegyűjtött adatait a következő helyzetek bármelyikében: a célok, amelyek miatt összegyűjtötték őket már nem aktuálisak, a hozzájárulás visszavonása, a feldolgozás ellenzése, az illegális begyűjtés, a törvényi kötelezettségnek való megfelelés törlése vagy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával végzett begyűjtés.

A feldolgozás korlátozásának megszerzéséhez fűződő jog, a rendelet 18. cikke - akkor alkalmazható, ha az adatok egy bizonyos időtartamra vonatkozó pontosságát megkérdőjelezik, amely elegendő az adatok ellenőrzéséhez, ha a feldolgozás jogellenes, de nem kívánja törölni a adatokat, csak a korlátozásra, ha már nincs szükségünk személyes adataira a feldolgozáshoz, de Ön azt kéri tőlünk, hogy megvédje a jogot a bíróságon, vagy ha kifogása van az adatkezelés ellen.

 Az adatátvitelhez való jog, a rendelet 20. cikke - arra a tényre utal, hogy a személyes adatokat strukturált, általánosan használt és automatikusan olvasható formátumban fogadhatja,illetve ezen adatokat továbbíthatja egy másik üzemeltető felé.

Joga van kifogásolni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését, és kérni az adatok helyesbítését, frissítését vagy törlését a jogszabályoknak megfelelően, amennyiben az közérdeket vagy a mi jogos érdekünket szolgálja - közvetlen adatkezelés céljából feldolgozott személyes adatok esetében marketing célból ez a jog bármikor, ingyenesen és indokolatlanul, a rendelet 21. cikkében gyakorolható;

Az a jog, hogy ne hozzanak egyedi automatikus döntést adatairól, ideértve a profil létrehozását a rendelet 22. cikke szerint;

Panasz benyújtásának joga az ANSPDCP felügyeleti hatóságához, a rendelet 77. cikke;

Bírósághoz fordulási jog a jogszabályok megsértése esetén, a rendelet 78–79. cikke.

 

 

Törvényes jogainak gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba velünk írásban, írjon  e-mailt az info@tortadiszek.hu címre, vagy levelet a 30 / J Strada Lunga, Livezeni, Mures, Románia címre, esetleg hívjon a 06 1 490 0151 telefonszámon.